Jak chatboty podczas pandemii mogą pomóc biznesowi?

chatboty podczas pandemii

Ponieważ COVID-19 narzucił dystans społeczny / fizyczny zarówno firmom, jak i osobom fizycznym, firmy szukają rozwiązań cyfrowych, które umożliwią bezkontaktowy handel i pracę zdalną w czasie globalnej pandemii. Chatboty podczas pandemii są odpowiedzią na wiele wyzwań związanych z epidemią, poczynając od dystansowania się społecznego, przez zwiększoną liczbę zapytań klientów / pracowników, a na pracy zdalnej kończąc.

Chatboty zapewniają firmom ogromną wartość nie tylko w zakresie jakości usług, ich skalowania i szybkości. Podczas obecnej pandemii COVID-19 firmy z różnych branż wykorzystują je na różne sposoby, aby pomóc swoim pracownikom, klientom, partnerom, dostawcom i innym interesariuszom.

Poniżej znajdziecie kilka przykładowych zastosowań chatbotów w czasie pandemii:

Telemedycyna

Sytuacja służby zdrowia jest napięta, ponieważ pracownicy walczą o zaspokojenie ogromnego napływu pacjentów zakażonych COVID-19, w połączeniu z faktem tragicznego niedoboru podstawowych zasobów medycznych, których strona podażowa nie zaspokaja z powodu blokady. Pacjenci z innymi problemami zdrowotnymi odkładają wizyty lekarskie, aby zmniejszyć ryzyko infekcji wirusowej, co w efekcie wyczerpuje źródła przychodów placówek opieki zdrowotnej.

W efekcie wzrosła popularność telemedycyny, a w tym chatbotów. Chatboty mogą monitorować i śledzić stan zdrowia pacjentów domowych oraz zapewniać diagnostykę medyczną pacjentom wymagającym opieki. W przypadku, gdy pacjenci wymagają krytycznej opieki, mogą powiadomić szpital / lekarza, aby zastosował środki ratunkowe. Chatboty mogą również odciążyć przeciążonych lekarzy, pomagając lekarzom w śledzeniu objawów, analizie medycznej i zaleceniach dotyczących leczenia.

Wirtualne wyceny

COVID-19 ma ogromny wpływ na firmy ubezpieczeniowe. Z powodu rygorystycznych obostrzeń i ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, rzeczoznawcy terenowi mogą nie być w stanie odbyć wizyt domowych i terenowych w celu przeprowadzenia kontroli fizycznych w celu rozpatrzenia roszczeń. Chatbot do wirtualnych wycen może umożliwić szacowanie oparte na zdjęciach w celu szybszego i bezpieczniejszego rozpatrywania roszczeń bez czekania na osobistą ocenę szkód.

Powroty do pracy

Gdy firmy ponownie otwierają się, a pracownicy wracają do pracy, rząd definiuje ścisłe wytyczne dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Chatboty mogą być bardzo skuteczne w odpowiadaniu na często zadawane pytania dotyczące COVID, przekazywaniu list kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa i oceny ryzyka oraz wysyłaniu alertów.

Obsługa klienta

Ogólnokrajowe kwarantanny, ograniczenia ruchu, anulowania rezerwacji i niepewność biznesowa spowodowały duże zapotrzebowanie na obsługę klienta. Rosnący wolumen przychodzący i zmniejszona pojemność personelu zwiększyły czas oczekiwania na odpowiedź. W rezultacie organizacje spieszą się, aby wdrożyć Chatboty, aby poprawić zasięg i zadowolenie klientów. Bot może odpowiedzieć na wiele prostych i powtarzających się pytań, dzięki czemu personel pomocniczy może zaoszczędzić czas na skupieniu się na wartościowych połączeniach.

Wsparcie IT

Sukces pracy zdalnej zależy od możliwości zespołu IT. Oprócz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, systemu zarządzania dokumentami, narzędzi zwiększających produktywność, zespół musi zajmować się całodobowym wsparciem dla zdalnych zespołów, aby zapewnić ciągłość pracy. Dla zespołów IT Chatboty mogą odgrywać integralną rolę, zapewniając dostępność usług 24 × 7 w przypadku awariii. Po podłączeniu do systemu zarządzania wiedzą, Chatboty działu pomocy IT mogą dostarczać natychmiastowych odpowiedzi zarówno na pytania techniczne, jak i na zapytania funkcjonalne użytkowników. Chatboty mogą być również używane do wykonywania prostych, ale krytycznych funkcji resetowania haseł, powiadomień i pomocy w zgłaszaniu zgłoszeń do interwencji człowieka.

HR

Praca zdalna była odpowiedzią firm na blokadę, w efekcie przeciążając zespoły HR w celu zapewnienia pracy z domu. Chatboty mogą pomóc zespołom HR na wielu etapach transformacji miejsca pracy. Mogą zautomatyzować ogromną liczbę prostych, ale powtarzających się zapytań dotyczących wytycznych w miejscu pracy, zasad pracowniczych, wniosków urlopowych, wynagrodzeń itp. Rekrutacja w czasie pandemii to kolejny aspekt, w którym chatboty mogą odgrywać kluczową rolę w procesach HR, automatyzując przyjmowanie pracowników i onboarding.