Zalety Asystentów głosowych w firmach

Zalety Asystentów głosowych

Jakie są zalety Asystentów Głosowych? Wraz z postępem w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), Big Data, sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji, firmy zastępują w ostatnich latach swoje tradycyjne systemy Business Intelligence (BI) nowoczesnymi zautomatyzowanymi systemami BI.

Jednak niski wskaźnik adopcji użytkowników nadal stanowi problem dla organizacji biznesowych podczas wdrażania nowoczesnego rozwiązania BI. Jest to jeden z głównych powodów, dla których większość projektów BI zawodzi lub nie zapewnia wartości oraz ma poważny negatywny wpływ na zwrot z inwestycji. Według Gartnera adopcja BI i analityk wśród pracowników wynosi zaledwie 30%.

Organizacje i dostawcy rozwiązań BI mogą teraz pokonać tę główną przeszkodę, integrując wirtualnych asystentów obsługujących tekst lub głos (Alexa, Cortana, Siri, Google Assistant itp.) z systemami BI. Ponieważ złe doświadczenia użytkownika (UX) systemów BI są jedną z głównych przyczyn niskiego wskaźnika adopcji, łatwy w użyciu interfejs konwersacyjny pojawia się jako kluczowe rozwiązanie poprawiające UX.

Chociaż klasyczne tekstowe chatboty są już używane przez wiele przedsiębiorstw do różnych zastosowań, boty głosowe również szybko zyskują na popularności. Gartner przewiduje, że do 2023 r. 25% interakcji pracowników z aplikacjami będzie odbywać się za pomocą głosu, w porównaniu z mniej niż 3% w 2019 r.

Rosnąca popularność Smart Speakers, takich jak Amazon Echo, Apple HomePod i Google Home, powoduje, że firmy również zaczynają stosować podobne technologie w miejscu pracy.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i NLP pozwalają użytkownikom „rozmawiać” z ich systemem BI i „słuchać” potrzebnych informacji. Możesz zadać pytanie w języku naturalnym, np. „Jakie były moje roczne przychody w 2019 roku?” do wirtualnego asystenta BI, ten odpowie, podając konkretne dane – „100 milionów złotych”.


Wirtualni asystenci głosowi kształtują kulturę danych, upraszczając wykorzystanie danych, ułatwiając dostęp do danych i przyspieszając podejmowanie decyzji.

Łatwość dostępu do danych

BI z obsługą głosu ułatwia dostęp do danych, pulpitów nawigacyjnych i raportów oraz umożliwia szybkie podejmowanie decyzji.

Wirtualny asystent BI eliminuje potrzebę logowania się do aplikacji BI, filtrowania pulpitów nawigacyjnych i wyszukiwania informacji. Działa jako pojedynczy punkt kontaktowy w celu uzyskania dostępu do wymaganych raportów i informacji.


Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu i prezentujesz klientom raporty sprzedażowe. Jeden z Twoich klientów prosi o KPI przychodów, które przegapiłeś w prezentacji. W tradycyjnym środowisku musisz poruszać się po oprogramowaniu BI, filtrować wymagane dashboardy i pobierać dane. Ale do tego czasu temat dyskusji już by się zmienił, a wrażenie pozostało by kiepskie.


Jednak dzięki wirtualnemu asystentowi możesz uzyskać odpowiedź, zadając szybkie pytanie. Jeśli potrzebujesz szczegółowego raportu, a asystent może wysłać Ci e-mailem link do odpowiedniego dashboard’u.

BI z obsługą głosu ułatwia życie zarówno użytkownikom biznesowym, jak i osobom, które regularnie przetwarzają dane. Wygodny przepływ pracy polegający na uzyskaniu potrzebnych informacji w ciągu kilku sekund umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.
Dzięki temu pracownicy czują się zmotywowani do częstszego korzystania z danych BI i unikają decyzji opartych na domysłach.

Wiele urządzeń

Wirtualni asystenci są dostępni na wielu urządzeniach. Możesz uzyskać do nich dostęp na komputerach stacjonarnych i laptopach w pracy oraz na urządzeniach mobilnych podczas podróży lub w domu. Jest to szczególnie przydatne dla pracowników terenowych, którzy potrzebują danych na wyciągnięcie ręki.

Personalizacja

Boty głosowe pełnią rolę osobistych asystentów. Aktywnie powiadamia użytkowników, wysyłając bezpośrednio spersonalizowane powiadomienia, aktualizacje, ważne alerty i zmiany trendów. Tak więc nie tylko dostarcza dane na żądanie, ale także przekazuje ważne informacje i planuje ważne alerty w oparciu o poprzednie interakcje.

Podsumowanie

BI z obsługą głosu, z pomocą uczenia maszynowego i NLP, upraszcza interakcję z danymi dla użytkowników, a tym samym przyspiesza adopcję. Motywuje decydentów do częstszego wykorzystywania danych w ich codziennych zadaniach i uczy opierania się na danych całej organizacji. Wdrażanie konwersacyjnych technologii BI staje się koniecznością w erze, w której podejmowanie decyzji w oparciu o dane ma bezpośredni wpływ na przychody organizacji.